Mediatori

Bulgārija

Šajā sadaļā paskaidrots, kā atrast mediatoru Bulgārijā.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Kā atrast mediatoru Bulgārijā

Tieslietu ministrija uztur Mediatoru vienoto reģistru.

Reģistrā ir šāda informācija:

  • Informācija par personām, kas reģistrētas kā mediatori: izglītība, valodu prasme un papildu kvalifikācija mediācijas jomā;
  • Mediatora kontaktinformācija: biroja adrese, tālrunis un e-pasts.

Tieslietu ministrija uztur arī sarakstu ar organizācijām, kuras ir apstiprinātas nodrošināt mediatoru apmācību.

Ieraksti reģistrā un organizāciju sarakstā tiek veikti, pamatojoties uz noteikumiem, kas paredzēti:

  • Mediācijas likumā;
  • 2007. gada 15. marta Noteikumos Nr. 2 (ko izdevis tieslietu ministrs), kuros paredzēti nosacījumi un kārtība, kādā apstiprina organizācijas, kas nodrošina mediatoru apmācību; mediatoru apmācības prasībās; procedūrā mediatoru reģistrēšanai, izslēgšanai un dzēšanai no Mediatoru vienotā reģistra; mediatoru rīcības procesuālajos un ētikas noteikumos.

Vai Bulgārijas mediatoru saraksti ir pieejami bez maksas?

Bulgārijas mediatoru vienotais reģistrs ir pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē bez maksas. Personām un organizācijām, kas vēlas tikt iekļautas to organizāciju sarakstā, kuras nodrošina mediācijas prasmju apmācību, ir jāmaksā maksa.

Kā meklēt mediatoru Bulgārijā

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē var atrast to personu pilnīgu sarakstu, kuras ir apmācītas un kurām ir atļauts sniegt mediācijas pakalpojumus Bulgārijas Republikā. Mediatorus var meklēt pēc mācību iestādes, izglītības, svešvalodu zināšanām un precizējot mediācijas jomu (piem., mediācija komerclietās, uzņēmējdarbības jomā vai ģimenes lietās).

Ir pieejama kontaktinformācija, ieskaitot tālruņa numuru un e-pasta adresi, saziņai, lai saņemtu vajadzīgo papildu informāciju.

Lapa atjaunināta: 29/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.