Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediatori

Bulgārija

Šajā daļā ir paskaidrots, kā atrast starpnieku Bulgārijā.

Saturu nodrošina
Bulgārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā atrast starpnieku Bulgārijā?

Tieslietu ministrija uztur Vienoto starpnieku reģistru.

Minētajā reģistrā ir šādi dati:

  • personas informācija par indivīdiem, kas reģistrēti kā starpnieki, – izglītība, valodu prasme un papildu kvalifikācija starpniecības jomā;
  • starpnieka kontaktinformācija – biroja adrese, telefons un e-pasts.

Papildus tam Tieslietu ministrija uztur arī to organizāciju reģistru, kuras saņēmušas atļauju nodrošināt starpnieku apmācību.

Reģistrā iekļauto datu pamatā ir noteikumi, kas paredzēti:

  • Likumā par starpniecību,
  • 2007. gada 15. marta Noteikumos Nr. 2 (izdevusi Tieslietu ministrija), kuros izklāstīti nosacījumi un kārtība to organizāciju apstiprināšanai, kas nodrošina starpnieku apmācību, kā arī prasības attiecībā uz šādu apmācību, procedūra starpnieku iekļaušanai Vienotajā reģistrā un svītrošanai un dzēšanai no tā un procesuālās un ētikas normas, kas piemērojamas starpnieku darbībai.

Vai piekļuve Bulgārijas starpnieku reģistram ir bez maksas?

Bulgārijas Vienotajam starpnieku reģistram var piekļūt bez maksas no Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes. Indivīdiem un organizācijām, kas vēlas, lai tos iekļauj to organizāciju reģistrā, kuras nodrošina apmācību starpniecības jomā, ir jāmaksā noteikta maksa.

Kā meklēt starpnieku Bulgārijā?

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē var atrast visu to personu sarakstu, kas apmācītas un kam atļauts nodarboties ar starpniecību Bulgārijas Republikā. Starpniekus var meklēt pēc dzīvesvietas un starpniecības jomas (piem., starpniecība komerciālās, uzņēmējdarbības vai ģimenes lietās).

Ir pieejama kontaktinformācija, tostarp telefona numurs un e-pasts. Lai saņemtu jebkādu papildu informāciju, kas varētu būt vajadzīga, var sazināties ar starpnieku reģistra amatpersonām.

Lapa atjaunināta: 09/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.