Mediatori

Čehija

Šī sadaļa palīdzēs jums atrast mediatoru Čehijas Republikā.

Saturu nodrošina
Čehija

Kā atrast mediatoru Čehijas Republikā?

Mediācijas likums stājās spēkā 2012. gadā. Ar to izveidoja publisku mediatoru sarakstu, kurā uzskaitītas visas personas, kas ir tiesīgas darboties kā mediatori. Mediatoru sarakstu uztur Čehijas Republikas Tieslietu ministrija.

Vai piekļuve Čehijas Republikas mediatoru reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve mediatoru reģistram ir bez maksas.

Kā atrast mediatoru Čehijas Republikā?

Čehijas Republikas Tieslietu ministrija uztur to mediatoru sarakstu, kuri reģistrēti saskaņā ar Likumu Nr. 202/2012 par mediāciju.

Lapa atjaunināta: 09/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.