Mediatori

Somija

Šī sadaļa palīdzēs jums atrast mediatoru Somijā.

Saturu nodrošina
Somija

Kā atrast mediatoru Somijā

Somijā Somijas Veselības un labklājības institūts (THL) uztur oficiālo tīmekļa vietni Mediācija krimināllietās un civillietās.

Tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par samierināšanu (mediāciju krimināllietās).

Tīmekļa vietnē ir pieejams arī mediatotu biroju saraksts.

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve tīmekļa vietnei Mediācija krimināllietās un civillietās un informācijas izguve no tās ir bez maksas.

Kā meklēt mediatoru Somijā

Jūs varat meklēt Veselības un labklājības institūta tīmekļa vietnē.

Papildu saites

Veselības un labklājības institūts

Lapa atjaunināta: 27/10/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.