Mediatori

Vācija

Šī lapa palīdzēs atrast mediatoru Vācijā.

Saturu nodrošina
Vācija

Kā atrast mediatoru Vācijā

Pašlaik vairākas profesionālās apvienības atbalsta puses, kas vēlas lūgt mediatora palīdzību.

Turpmāk uzskaitītās organizācijas ir lielākās (uzskaitījums ir nepilnīgs):

Turklāt tiešsaistē ir atrodami arī privāti profesionāli saraksti ar mediatoriem, dažos no tiem ir arī meklēšanas funkcija, piemēram:

(nav garantijas, ka saistītās tīmekļa vietnes ir izsmeļošas, pareizas vai pilnīgi atjauninātas).

Visaptverošs pārskats par mediāciju Vācijā ir pieejams Vācijas Mediācijas nodibinājuma tīmekļa vietnē: https://stiftung-mediation.de/, kā arī tā lapā: https://streit-ende.de/

Vai piekļuve mediatoru datubāzēm ir bez maksas?

Jā.

Kā meklēt mediatoru Vācijā

Mediatorus var meklēt, izmantojot mediatora vārdu/uzvārdu, biroja atrašanās vietu, darbības jomu vai pasta indeksu.

Noderīgas saites

Federālā Ģimenes mediācijas apvienība

Federālā Mediācijas asociācija

Federālā Mediācijas apvienība ekonomiskos un darba jautājumos

Mediācijas centrs

Vācijas Advokātu asociācija

mediator-finden.de

Mediatorbase

Lapa atjaunināta: 17/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.