Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediatori

Grieķija

Šī vietne palīdzēs Jums atrast starpnieku Grieķijā.

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā Grieķijā atrast mediatoru

Šī informācija ir sniegta, lai atbildētu uz jautājumiem par mediāciju Grieķijā.

Kā norādīts, sertificētu mediatoru un mediācijas apmācības organizāciju saraksti ir pieejami Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas tīmekļa vietnē.

Turklāt Patērētāju ombuda tīmekļa vietnē ir pieejama sabiedrībai paredzēta informācija par alternatīvām patērētāju strīdu risināšanas iespējām.

Vai pieeja mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, pieeja iepriekš minētajām tīmekļa vietnēm ir bez maksas.

Attiecīgās saites

Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija

Patērētāju ombuds

Darba un sociālā nodrošinājuma lietu ministrija

Grieķijas Mediācijas un arbitrāžas centrs

Lapa atjaunināta: 18/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.