Mediatori

Grieķija

Šī sadaļa jums palīdzēs atrast mediatoru Grieķijā

Saturu nodrošina
Grieķija

Kā Grieķijā varu atrast mediatoru?

Akreditēto mediatoru un mediatoru apmācības iestāžu saraksti, kā arī informācija par sniegtajiem pakalpojumiem ir atrodami Tieslietu ministrijas uzturētajā tīmekļa vietnē mediācija.

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve iepriekš minētajām tīmekļa vietnēm ir bez maksas.

Līdzīgas saites

Tieslietu ministrija

Darba un sociālās apdrošināšanas ministrija

Grieķijas Mediācijas un arbitrāžas centrs

Lapa atjaunināta: 12/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.