Mediatori

Ungārija

Šī nodaļa palīdzēs Jums atrast starpnieku Ungārijā.

Saturu nodrošina
Ungārija

Kā atrast starpnieku Ungārijā

Starpnieku reģistrs (közvetítők adatbázisa) ir pieejams Tieslietu un tiesību aizsardzības ministrijas (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) tīmekļa vietnē.

Lietotājiem ir pieejama šāda vispārīgā informācija:

  • vispārīgā informācija par starpniecību;
  • informācija par starpniekiem;
  • informācija par starpniekus algojošām juridiskām personām;
  • starpnieku adreses, kvalifikācija, valodas prasmes, kompetence un darbības apgabals.

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas arī starpnieku un starpniekus algojošo juridisko personu reģistrācijas veidlapas.

Vai piekļuve starpnieku datubāzēm ir bez maksas?

Jā, pieeja šīm datubāzēm ir bez maksas un nepastāv nekādi ierobežojumi.

Kā meklēt starpnieku Ungārijā

Šajā vietnē pieejams starpnieku saraksts un starpniekus algojošo juridisko personu saraksts. Starpniekus var meklēt pēc vārda, valodas prasmēm un darbības apgabala. Juridiskās personas var meklēt pēc nosaukuma, apgabala un abreviatūras.

Saites

Ungārijas starpnieku reģistra tīmekļa vietne (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Lapa atjaunināta: 28/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.