Mediatori

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Īrijas Mediatoru institūtam (MII) ir tiešsaistes datubāze ar mediatoriem vairākās jomās, kurās var būt nepieciešams mediators. Šādas jomas ir civiltiesības un komerctiesības, ģimenes tiesības, lauksaimniecība, apdrošināšana, vide un veselības aprūpe.

MII mērķis ir

  • valsts līmenī pārvaldīt mediatoru profesionālo darbību,
  • atbalstīt institūta locekļus, viņiem veicot labāko iespējamo profesionālo mediācijas darbību,
  • veicināt un popularizēt mediācijas pozitīvo ietekmi uz Īrijas sabiedrību,
  • pastāvīgi uzraudzīt un uzlabot MII īstenoto mediatoru apmācību un regulējumu,
  • saglabāt visaugstākos profesionālos standartus visā institūta darbībā,
  • censties panākt un veicināt izcilību mediācijas jomā.

Adrese

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontaktinformācija

Tālrunis: 01 6099190

E-pasts: info@themii.ie

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.