Mediatori

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Itālijā pašlaik nav oficiāla mediatoru saraksta.

Tieslietu ministrija regulāri publicē mediācijas struktūru sarakstu, kurās darbojas dažādi mediatori.

Sīkāku informāciju par dažādo mediācijas struktūru mediatoriem ir iespējams iegūt, vēršoties Tieslietu ministrijas departamentā, kurš ir atbildīgs par minēto struktūru pārraudzību. Tas ir iespējams, izmantojot ministrijas tīmekļa vietni (https://www.giustizia.it/giustizia).

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.