Mediatori

Luksemburga

Šī portāla sadaļa palīdzēs jums atrast mediatoru Luksemburgā.

Saturu nodrošina
Luksemburga

Kā atrast mediatoru Luksemburgā

Turpmāk minētās privātās organizācijas pārvalda mediatoru reģistrus:

Vai piekļuve mediatoru datubāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve mediatoru datubāzēm ir bez maksas.

Kā meklēt mediatoru Luksemburgā

Var skatīties un meklēt mediatoru sarakstos, ko pārvalda turpmāk minētās privātās organizācijas:

Saistītas saites

Luksemburgas Mediācijas un apstiprināto mediatoru asociācija (ALMA asbl);

Mediācijas centrs civillietās un komerclietās (CMCC)

Mediācijas centrs (asbl)

Mediācijas centrs ģimenes labklājības lietās

Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 08/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.