Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas maltiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediatori

Malta

Šī portāla sadaļa palīdzēs jums atrast starpnieku Maltā.

Saturu nodrošina
Malta
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā atrast mediatoru Maltā

Maltas Mediācijas centrs izsniedz pusēm savu akreditēto mediatoru sarakstu. Ja puses mediāciju izvēlas brīvprātīgi vai ja šo procesu paredz tiesa vai likums, strīdā iesaistītās puses izvēlas mediatoru no akreditēto mediatoru saraksta ar nosacījumu, ka izvēlētais speciālists visām strīdā iesaistītajām pusēm ir pieņemams. Ja puses nespēj vienoties par savstarpēji pieņemama mediatora izvēli, centrs ieceļ par mediatoru to speciālistu, kurš ir nākamais akreditēto mediatoru sarakstā.

Mediācijai ģimenes lietās puses var vai nu mediatoru brīvi izvēlēties no tieslietu ministra šim nolūkam norīkoto personu saraksta un šādā gadījumā segt visas mediācijas izmaksas vai arī uzticēt mediatora izvēli tiesai, kas pēc to rotācijas principa izvēlas no tieslietu ministra norīkoto personu saraksta mediācijas veikšanai tiesas uzdevumā, un šādā gadījumā mediācijas izmaksas sedz sekretariāts vai civiltiesa.

Pagaidām vēl nav izveidots elektronisks mediatoru reģistrs. Taču, ja rodas kādi jautājumi, varat sazināties ar Maltas Mediācijas centru, vēršoties tā sekretariātā pēc adreses: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1110 .

Lai sazinātos ar sekretariātu, varat zvanīt pa tālruni: +356 21231833 vai sūtīt e-pastu uz adresi: info@mediationmalta.org.mt

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.