Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: somu.
Swipe to change

Mediatori

Nīderlande

Šī lapa palīdzēs jums atrast mediatoru Nīderlandē.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā atrast mediatoru Nīderlandē

Nīderlandē pastāv vairāki (privāti) mediatoru reģistri. Nav nekādu juridisku noteikumu kvalitātes garantēšanai. Vienu no galvenajiem reģistriem uztur Nīderlandes Mediatoru federācija (Mediatorsfederatie NederlandMfN). Pastāv arī ADR Starptautiskais reģistrs.

Federācija sniedz arī objektīvu informāciju un kvalitātes apliecinājumus attiecībā uz mediāciju un mediatoriem Nīderlandē. Federācijā reģistrētie mediatori ir apmācīti un kvalificēti mediatora darbam saskaņā ar Federācijas Mediācijas noteikumiem (MfN-Mediationreglement). Viņi ir apņēmušies piemērot Federācijas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Mediatoru kvalitātes fonds (Stichting Kwaliteit Mediators) izskata sūdzības par Federācijas mediatoriem.

Juridiskās palīdzības padomei (Raad voor Rechtsbijstand) ir īpašs tādu mediatoru reģistrs, kuriem atļauts iesaistīties juridiskās palīdzības lietās.

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Kā meklēt mediatoru Nīderlandē

Jūs varat meklēt reģistros, izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus. Piemēram, jūs varat meklēt mediatoru, kuram ir konkrēta pieredze noteiktā darbības jomā, vai mediatoru, kurš darbojas konkrētā reģionā.

Papildu saites

Nīderlandes Mediatoru federācija

ADR Reģistrs

Mediatoru kvalitātes fonds

Juridiskās palīdzības padomes reģistrs

Lapa atjaunināta: 27/10/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.