Mediatori

Portugāle

Šī nodaļa palīdzēs Jums atrast starpnieku Portugālē.

Saturu nodrošina
Portugāle

Lai varētu veikt mediāciju, konfliktus risinošiem mediatoriem, kuri strādā kādā no publiskās mediācijas dienestiem vai maza apmēra prasību tiesās (julgados de paz – miertiesās) ir jāreģistrējas to profesionāļu sarakstos, kuri drīkst veikt mediāciju. Reģistrācija sarakstā, ko reglamentē 2010. gada 25. maija Ministra īstenošanas rīkojums (Portaria) Nr. 282/2010 un 2010. gada 19. oktobra Ministra īstenošanas rīkojums Nr. 283/2010.

Tieslietu policijas ģenerāldirektorāts (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ), kas atrodas Tieslietu ministrijas pakļautībā, ir atbildīgs par publiskās mediācijas reglamentēšanu. Lai arī DGPJ nesniedz informāciju par to, kā atrast mediatoru, tas publicē iepriekš minēto mediatoru sarakstu, kas atrodams šeit:

Mediatoru ģimenes lietās saraksts

Mediatoru nodarbinātības lietās saraksts

Mediatoru krimināllietās saraksts

Mediatoru saraksts Julgados de Paz

Lapa atjaunināta: 18/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.