Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediatori

Portugāle

Šī nodaļa palīdzēs Jums atrast starpnieku Portugālē.

Saturu nodrošina
Portugāle
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā atrast mediatoru Portugālē?

Tiesiskuma politikas ģenerāldirektorāts (Direção-Geral da Política de Justiça) nesniedz informāciju par to, kā atrast mediatoru. Ja ir nepieciešami valsts nodrošināti mediācijas pakalpojumi, piemērojamajos valsts tiesību aktos paredzēts, ka mediators ir automātiski jāizvēlas no mediatoru sarakstiem.

Tiesiskuma politikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par mediāciju, šķīrējtiesas procedūrām, iestāžu šķīrējtiesu un miertiesām (Julgados de Paz).

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve šai datubāzei ir bez maksas.

Mediatoru datubāzes arhīvs

Dati Tiesiskuma politikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejami no 2008. gada oktobra.

Noderīgas saites

Tiesiskuma politikas ģenerāldirektorāts

Lapa atjaunināta: 15/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.