Mediatori

Rumānija

Šajā vietnē ir sniegta noderīga informācija, kas palīdzēs Jums atrast starpnieku Rumānijā.

Saturu nodrošina
Rumānija

Kā atrast starpnieku Rumānijā

Saskaņā ar Likuma Nr. 192/2006 12. pantu apstiprinātos starpniekus reģistrē Starpnieku kolēģijā, ko pārvalda Starpniecības padome, un šo informāciju publicē Rumānijas Oficiālā vēstneša pirmajā daļā.

Informācija par Starpnieku kolēģiju ir pieejama arī Starpniecības padomes tīmekļa vietnē.

Starpniecības padomes tīmekļa vietnē ir atrodama šāda informācija:

Informācija Starpniecības padomes tīmekļa vietnē tiek apkopota kopš 2006. gada 2. novembra.

No Starpnieku padomes var iegūt arī šādu informāciju:

  • NVO, kurās darbojas starpnieki;
  • starpnieku apgūtā starpniecības mācību programma;
  • svešvalodas, kurās tie var veikt starpniecības pakalpojumus;
  • kontaktinformācija.

Ja vēlaties risināt strīdu starpniecības ceļā, Jūs varat vērsties pie starpnieka. Starpnieku saraksts ir pieejams tiesās, kā arī Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Starpniecības padome regulāri atjauno Starpnieku kolēģiju un nodod šo informāciju tiesām, valsts un pašvaldību iestādēm, un Tieslietu ministrijai.

Vai piekļuve starpnieku datu bāzei ir bez maksas?

Kā meklēt starpnieku Rumānijā

Starpnieku var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

  • starpnieka vārda pirmie burti;
  • reģions, kurā reģistrēta juridiskā adrese.
Lapa atjaunināta: 10/06/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.