Mediatori

Slovēnija

Šī lapa palīdzēs atrast mediatoru Slovēnijā.

Saturu nodrošina
Slovēnija

Kā atrast mediatoru Slovēnijā?

Tieslietu ministrija uztur centrālu mediatoru reģistru, šie mediatori nodarbojas ar strīdu alternatīvu izšķiršanu tiesās saskaņā ar Strīdu alternatīvas izšķiršanas likumu (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Saraksti ar mediatoriem, kas strādā dažādās NVO, ir pieejami šo organizāciju tīmekļa vietnēs. Piem.,

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Kā meklēt mediatoru Slovēnijā?

Mediatoru var meklēt šādās tīmekļa vietnēs:

Lapa atjaunināta: 09/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.