Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediatori

Spānija

Šī nodaļa paredzēta, lai palīdzētu Jums atrast mediatoru Spānijā.

Saturu nodrošina
Spānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā atrast mediatoru Spānijā?

Saskaņā ar Likumu Nr. 5/2012 par mediāciju civillietās un komerclietās mediatoriem jābūt ieguvušiem oficiālu universitātes vai augstākās profesionālās izglītības kvalifikāciju un jābūt īpaši apmācītiem mediācijā, apgūstot vienu vai vairākus īpašus kursus, ko pasniedz oficiāli atzītas iestādes. Nepieciešams, lai šīs kvalifikācijas būtu derīgas visā Spānijā.

Tiesību akti un noteiktos autonomajos apgabalos paredzētie ieviešanas noteikumi precizē to, kāda apmācība nepieciešama, lai varētu veikt mediāciju ģimenes jautājumos. Vispārpieņemts, ka mediatoriem ir jābūt ieguvušiem vismaz universitātes diplomu, kā arī jābūt apguvušiem 100–300 stundu praktiskās apmācības kursu mediācijā.

Īpašu mediācijas apmācību parasti nodrošina universitāšu institūti un profesionālas asociācijas, piemēram, psihologu vai juristu asociācijas.

Nav vienota mediatoru reģistra. Kvalificētus mediatorus var atrast vairākos veidos:

  • krimināllietās pusēm ir jālūdz, lai mediatoru nozīmētu tiesa,
  • darba lietās mediatoru reizēm var izvēlēties no saistītās struktūras mediatoru saraksta,
  • ģimenes tiesību lietās mediatorus ieceļ ar tiesu saistītā aģentūra, lai gan puses pašas arī var vērsties pie kvalificēta mediatora,
  • ar ģimenes mediatoru ir iespējams sazināties, vēršoties pie dažādām profesionālajām asociācijām, kas uztur šādu reģistru vai sarakstu (zvērinātu advokātu asociācijas un psihologu, sociālo darbinieku un pasniedzēju profesionālās asociācijas).

Līdz šim autonomie apgabali ir bijuši tie, kas nosaka, lai asociācijas veidotu šādus sarakstus.

Vai datubāzēm, kurās apkopota informācija par mediatoriem, var piekļūt bez maksas?

Valsts reģistra nav. Katrā ziņā profesionālo asociāciju izveidotajiem sarakstiem var piekļūt bez maksas.

Kā atrast mediatoru Spānijā?

Jūs varat sazināties ar attiecīgo profesionālo asociāciju, lai noskaidrotu informāciju par reģistrētajiem mediatoriem.

Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.