Mediatori

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Kā atrast mediatoru Zviedrijā?

Zviedrijas tiesu tīmekļa vietnē atrodams saraksts, kuru sagatavojusi Zviedrijas Valsts tiesu administrācija un kurā iekļautas personas, kas izteikušas vēlmi veikt tiesās mediāciju lietās, kurās pusēm ir iespēja izšķirt strīdu, savstarpēji vienojoties. Tīmekļa vietnē ir sniegta arī cita informācija par mediāciju.

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā.

Kā atrast mediatoru Zviedrijā

Jūs varat meklēt mediatoru Zviedrijas tiesu tīmekļa vietnē.

Papildu saite

Zviedrijas tiesas

Lapa atjaunināta: 27/10/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.