Medjaturi

Awstrija

Din it-taqsima tal-Portal tgħinek issib medjatur fl-Awstrija.

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

Kif issib medjatur fl-Awstrija

Il-Ministeru Federali Awstrijak għall-Ġustizzja għandu lista ta’ medjaturi reġistrati li jissodisfaw ir-rekwiziti statutorji.

Inħolqot paġna web apposta li tista’ tiġi aċċessata wkoll mis-sit web tal-Ministeru għall-Ġustizzja.

Fuq il-paġna web, tista’ ssib informazzjoni ġenerali kif ukoll:

 • lista ta’ medjaturi
 • lista ta’ organizzazzjonijiet li jħarrġu medjaturi
 • lista ta’ korsijiet ta’ taħriġ.

L-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Il-paġna web hija disponibbli għall-pubbliku u l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex traduttur tal-qrati fl-Awstrija

Fuq il-paġna web, tista’ tiffilterja l-lista ta’ medjaturi permezz ta’:

 • isem
 • kodiċi postali
 • il-provinċja.

Tista’ tfittex għall-medjaturi billi tuża l-kriterji li ġejjin:

 • isem u kunjom
 • kodiċi postali
 • il-provinċja.
 • il-pajjiż
 • qasam ta’ għarfien espert
 • lingwi ta’ ħidma.

Tista’ tikkombina wkoll kwalunkwe wieħed minn dawn il-kriterji ta’ tiftix.

Ħoloq Relatati

Il-medjaturi fl-Awstrija

L-aħħar aġġornament: 08/09/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.