Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Olandiż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Medjaturi

Belġju

Din is-sezzjoni tal-Portal tagħtik il-possibbiltà li ssib medjatur fil-Belġju.

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Kif issib medjatur fil-Belġju?

Biex issib medjatur fil-Belġju, tista’ żżur is-sit elettroniku tal-internet li ġej:

Hemmhekk tista’ ssib it-tagħrif elenkat hawn taħt:

 • Preżentazzjoni tal-medjazzjoni
 • Il-medjatur
 • Il-proċedura tal-medjazzjoni
 • Wara l-medjazzjoni
 • L-ispejjeż ta’ medjazzjoni
 • Link għal fuljett dwar il-medjazzjoni (PDF)
 • Indirizzi u links utli.

Is-sit fih ukoll Rokna tal-professjonisti li fiha informazzjoni rigward:

 • Il-Kriterji għall-akkreditazzjoni tal-medjaturi
 • Id-Direttivi dwar il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni sabiex wieħed jikseb liċenzja bħala medjatur fuq il-bażi tal-Att tal-21 ta’ Frar 2005
 • Lista ta' verifika sabiex wieħed jitlob għal rikonoxximent bħala medjatur
 • It-taħriġ bażiku u t-taħriġ kontinwu
 • Il-Kodiċi ta’ Mġiba Tajba tal-medjatur akkreditat
 • Il-ġestjoni tal-ilmenti.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta jinvolvi xi ħlas?

Le, l-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa bla ħlas.

Tiftix għal medjatur fil-Belġju

Tista’ tfittex medjatur fil-Belġju fil-Lista tal-medjaturi u skont il-kriterji li ġejjin:

 • Id-distrett,
 • il-professjoni,
 • il-qasam ta’ intervent,
 • il-lingwa mitkellma,
 • l-isem.

Links relatati

Servizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja

Il-medjazzjoni, alternattiva għat-tribunal

Lista tal-medjaturi

 

L-aħħar aġġornament: 07/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.