Medjaturi

Belġju

Din it-taqsima tal-Portal tgħinek issib medjatur fil-Belġju.

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

Kif issib medjatur fil-Belġju

Tista’ żżur is-siti web li ġejjin biex issib medjatur fil-Belġju:

Tista’ ssib l-informazzjoni li ġejja fit-taqsima tal-medjazzjoni fis-sit web tas-Servizz Pubbliku Federali għall-Ġustizzja:

 • introduzzjoni għall-medjazzjoni;
 • informazzjoni dwar il-medjatur;
 • dettalji dwar il-proċess tal-medjazzjoni;
 • dettalji dwar xi jseħħ wara l-medjazzjoni;
 • informazzjoni dwar l-ispiża tal-medjazzjoni;
 • link għal fuljett dwar il-medjazzjoni;
 • indirizz u links utli.

Tista’ ssib informazzjoni dwar dawn li ġejjin fis-sit web tal-Kumitat Federali tal-Medjazzjoni:

 • il-Kumitat Federali tal-Medjazzjoni;
 • is-soluzzjoni tat-tilwim;
 • il-medjazzjoni;
 • il-medjatur;
 • il-leġiżlazzjoni u r-regolamenti;
 • links utli, inklużi fuljetti dwar il-medjazzjoni fi kwistjonijiet tal-familja, soċjali jew ċivili u kummerċjali.

Hemm tariffi għall-aċċess tal-bażi tad-data?

Le, ma hemm l-ebda tariffa għall-aċċess tal-bażi tad-data.

Kif tfittex medjatur fil-Belġju

Tista’ tfittex il-lista ta’ medjaturi fil-Belġju billi tuża l-kriterji li ġejjin:

 • distrett;
 • qasam ta’ attività;
 • jekk il-medjatur jiħux każijiet ta’ għajnuna legali;
 • professjoni;
 • lingwa/i mitkellma;
 • isem jew kunjom;
 • kodiċi postali.

Links relatati

Servizz Pubbliku Federali għall-Ġustizzja

Medjazzjoni: alternattiva għall-qorti

Lista ta’ medjaturi

L-aħħar aġġornament: 08/09/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.