Medjaturi

Finlandja

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fil-Finlandja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

Kif issib medjatur fil-Finlandja

Fil-Finlandja, l-Istitut Finlandiż għas-Saħħa u l-Benessri (THL) jieħu ħsieb is-sit uffiċjali tal-Medjazzjoni fil-Kawżi Kriminali u Ċivili.

Dan is-sit jipprovdi informazzjoni dwar il-konċiljazzjoni (medjazzjoni f’materji kriminali).

Fis-sit tista’ ssib ukoll lista ta’ uffiċċji ta’ medjazzjoni.

L-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess u l-ksib ta’ informazzjoni mis-sit tal-Medjazzjoni f’Kawżi Kriminali u Ċivili huma bla ħlas.

Kif tfittex medjatur fil-Finlandja

Tista’ tfittex fis-sit tal-Istitut Finlandiż għas-Saħħa u l-Benessri.

Links relatati

L-Istitut għas-Saħħa u l-Benessri

L-aħħar aġġornament: 27/10/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.