Medjaturi

Ġermanja

Din il-paġna tgħinek issib medjatur fil-Ġermanja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Kif issib medjatur fil-Ġermanja

Attwalment, għadd ta’ assoċjazzjonijiet professjonali jappoġġaw lill-partijiet li jixtiequ jużaw medjatur.

Hawn taħt issib lista mhux eżawrjenti ta’ xi wħud mill-akbar assoċjazzjonijiet:

Hemm ukoll listi kummerċjali privati ta’ medjaturi online, xi wħud b’funzjoni ta’ tiftix, eż.

(Ma hemm l-ebda garanzija li s-siti web illinkjati huma eżawrjenti, korretti jew kompletament aġġornati)

Deutsche Stiftung Mediation (Il-Fundazzjoni Ġermaniża tal-Medjazzjoni) tipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva lejn il-medjazzjoni fil-Ġermanja fil-paġna ewlenija tagħha: https://stiftung-mediation.de/ u hawnhekk: https://streit-ende.de/

L-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva.

Kif tfittex medjatur fil-Ġermanja

Tista’ tfittex medjatur bl-isem, bil-lokalità tal-uffiċċju, skont il-qasam ta’ kompetenza esperta jew permezz tal-kodiċi postali.

Links relatati

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Bundesverband Mediation e.V.

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Deutscher Anwaltverein

mediator-finden.de

Mediatorbase

L-aħħar aġġornament: 17/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.