Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjaturi

Ġermanja

Din il-paġna tgħinek issib medjatur fil-Ġermanja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Kif issib medjatur fil-Ġermanja

Attwalment, għadd ta’ assoċjazzjonijiet professjonali jappoġġaw lill-partijiet li jixtiequ jużaw medjatur.

Hawn taħt issib lista mhux eżawrjenti ta’ xi wħud mill-akbar assoċjazzjonijiet:

Barra minn hekk, hemm ukoll listi kummerċjali privati ta’ medjaturi online, xi wħud b’funzjoni ta’ tfittxija, eż.

(L-ebda garanzija li s-siti web illinkjati huma eżawrjenti, korretti jew kompletament aġġornati)

L-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva.

Kif tfittex medjatur fil-Ġermanja

Tista’ tfittex medjatur bl-isem, bil-lokalità tal-uffiċċju, skont il-qasam ta’ kompetenza esperta jew permezz tal-kodiċi postali.

Links relatati

Assoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni tal-Familja

Assoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni

Assoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni Ekonomika u Professjonali

Ċentru għall-Medjazzjoni

Assoċjazzjoni tal-Avukati Ġermaniżi

mediator-finden.de

Mediatorbase

L-aħħar aġġornament: 10/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.