Medjaturi

Greċja

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fil-Greċja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Kif issib medjatur fil-Greċja

Tista’ ssib tabelli ta’ medjaturi ċertifikati u organizzazzjonijiet ta’ taħriġ għall-medjaturi, kif ukoll informazzjoni dwar is-servizzi pprovduti, fis-sit web tal-Ministeru għall-Ġustizzja: Medjazzjoni.

L-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għas-siti web ta’ hawn fuq huwa mingħajr ħlas.

Links relatati

Il-Ministeru għall-Ġustizzja

Il-Ministeru għax-Xogħol u s-Sigurtà Soċjali

Iċ-Ċentru Elleniku għall-Medjazzjoni u l-Arbitraġġ

L-aħħar aġġornament: 12/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.