Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjaturi

Greċja

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fil-Greċja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Kif issib medjatur il-Greċja

Din l-informazzjoni ġiet mogħtija fit-tweġiba tagħna dwar il-medjazzjoni fil-Greċja.

Kif jissemma fit-tweġiba, it-tabelli tal-medjaturi ċċertifikati u l-organizazzjonijiet ta' taħriġ tal-medjaturi jinsabu fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem.

Il-Ġreċja m'għandhiex sit elettroniku b'lista ta' medjaturi.

Madanakollu, is-sit elettroniku tal- Ombudsman tal-Konsumatur jipprovdi tagħrif lill-pubbliku ġenerali dwar metodi ta' riżoluzzjoni alternattiva ta' kwistjonijiet dwar il-konsumatur.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għas-siti msemmija tal-Ombudsman tal-Konsumatur huma mingħajr ħlas.

Ħoloq relatati

Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem

L-Ombudsman tal-Konsumatur

Ministeru dwar ix-Xogħol u s-Sigurtà Soċjali

Iċ-Ċentru Grieg għall-Medjazzjoni u l-Arbitraġġ

L-aħħar aġġornament: 18/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.