Medjaturi

Lussemburgu

Din it-taqsima tal-Portal tgħinek issib medjatur fil-Lussemburgu.

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

Kif issib medjatur fil-Lussemburgu

L-organizzazzjonijiet privati li ġejjin jiġġestixxu reġistru tal-medjaturi:

L-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex medjatur fil-Lussemburgu

Il-lista ta’ medjaturi ġestita minn dawn l-organizzazzjonijiet privati tista’ tiġi kkonsultata u mfittxa:

Ħoloq relatati

L-Assoċjazzjoni Lussemburgiża tal-Medjazzjoni u tal-Medjaturi Approvati (ALMA asbl)

Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni Ċivili u Kummerċjali (CMCC)

Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni (asbl)

Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni tal-Protezzjoni Soċjali tal-Familja

Il-Ministeru għall-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 08/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.