Medjaturi

Olanda

Din il-paġna se tgħinek issib medjatur fin-Netherlands.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

Kif issib medjatur fin-Netherlands

Hemm diversi reġistri (privati) ta’ medjaturi fin-Netherlands. Ma hemm l-ebda dispożizzjoni legali li tiggarantixxi l-kwalità. Wieħed mir-reġistri ewlenin huwa r-reġistru miżmum mill-Federazzjoni Netherlandiża tal-Medjaturi (Mediatorsfederatie Nederland, MfN). Hemm ukoll ir-Reġistru Internazzjonali tal-ADR.

Il-Federazzjoni tipprovdi wkoll informazzjoni imparzjali u assigurazzjoni tal-kwalità rigward il-medjazzjoni u l-medjaturi fin-Netherlands. Il-medjaturi rreġistrati mal-MfN huma mħarrġa u kkwalifikati biex jaħdmu bħala medjaturi f’konformità mar-Regoli dwar il-Medjazzjoni tal-MfN (MfN-Mediationreglement). Huma ntrabtu li japplikaw is-sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità tal-MfN. Il-Fondazzjoni għall-Kwalità tal-Medjaturi (Stichting Kwaliteit Mediators) tittratta l-ilmenti dwar il-medjaturi tal-MfN.

Il-Bord tal-Għajnuna Legali (Raad voor Rechtsbijstand) għandu reġistru speċjali ta’ medjaturi li jistgħu jieħdu każijiet ta’ għajnuna legali.

L-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa bla ħlas.

Kif tfittex medjatur fin-Netherlands

Tista’ tfittex fir-reġistri billi tuża kriterji ta’ tiftix differenti. Pereżempju, tista’ tfittex medjatur li għandu għarfien espert speċifiku f’qasam partikolari ta’ attività jew medjatur li jaħdem f’reġjun partikolari.

Links relatati

Il-Federazzjoni Netherlandiża tal-Medjaturi

Ir-Reġistru tal-ADR

Il-Fondazzjoni għall-Kwalità tal-Medjaturi

Ir-Reġistru tal-Bord tal-Għajnuna Legali

L-aħħar aġġornament: 26/08/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.