Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjaturi

Polonja

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fil-Polonja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Kif issib medjatur fil-Polonja

Il-listi jew ir-reġistri ta’ istituzzjonijiet u persuni awtorizzati biex imexxu proċedimenti ta’ medjazzjoni jinżammu mill-qrati reġjonali u jistgħu jinstabu fuq is-siti web tagħhom. Il-medjaturi, inklużi l-persuni mil-listi mħejjija minn organizzazzjonijiet mhux governattivi (f’konformità mal-kompiti statutorji tagħhom) u stabbilimenti edukattivi, jiġu miżjuda fil-listi u jitneħħew minnhom mill-president tal-qorti distrettwali inkwistjoni.

Bħala regola, il-medjaturi jispeċjalizzaw f’tipi speċifiċi ta’ medjazzjoni: medjazzjoni ċivili (medjazzjoni kummerċjali, medjazzjoni tal-familja, liġi dwar l-impjiegi, eċċ.), medjazzjoni f’materji kriminali jew f’kawżi li jinvolvu lill-minorenni.

Fost il-medjaturi f’materji ċivili hemm medjaturi permanenti li ġew miżjuda fil-lista miżmuma mill-president tal-qorti reġjonali li għandha ġuriżdizzjoni.

Minħabba l-arranġamenti legali stabbiliti, ma hemm l-ebda reġistru ċentrali uniku tal-medjaturi.

Informazzjoni bażika dwar ir-regoli, il-proċeduri u l-aspetti prattiċi tal-arranġamenti tal-medjazzjoni fil-Polonja tinsab fuq il-Paġna tal-medjazzjoni tas-sit web tal-Ministeru għall-Ġustizzja.

L-aċċess għal-listi tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għal-listi tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas.

Kif issib medjatur fil-Polonja

Għandek tuża l-listi ta’ medjaturi mħejjija mill-presidenti tal-qrati reġjonali, jew tuża s-servizzi taċ-ċentri tal-medjazzjoni jew ta’ medjaturi individwali. L-informazzjoni u d-dettalji ta’ kuntatt normalment jinstabu fuq is-sit web tal-qrati li jkollhom ġuriżdizzjoni, taċ-ċentri jew tal-medjaturi inkwistjoni.

L-aħħar aġġornament: 10/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.