Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Sloven ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjaturi

Slovenja

Din it-taqsima tgħinek biex issib medjatur fis-Slovenja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovenja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Kif issib medjatur fis-Slovenja

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Amministrazzjoni Pubblika jżommReġistru ċentrali tal-medjaturi li jaħdmu fil-programmi tal-qrati skont l-Att dwar ir-Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim f’Materji Ġudizzjarji.

Id-direttorji tal-medjaturi li joperaw skont l-awspiċji ta’ diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi, jistgħu jinstabu fil-websajts ta’ dawk l-organizzazzjonijiet, pereżempju:

L-aċċess għall-bażijiet tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex medjatur fis-Slovenja

Tista’ ssib medjatur fis-Slovenja permezz tas-siti elettroniċi ta’:

Links relatati

Medjazzjoni fis-Slovenja, Medjazzjoni fis-Slovenja

L-aħħar aġġornament: 23/03/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.