Medjaturi

Slovenja

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fis-Slovenja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovenja

Kif issib medjatur fis-Slovenja

Il-Ministeru għall-Ġustizzja jżomm reġistru ċentrali tal-medjaturi, li jittrattaw is-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR) fil-qrati f’konformità mal-Att dwar l-ADR (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Il-listi ta’ medjaturi li jaħdmu għal diversi NGOs huma disponibbli fuq is-siti web ta’ dawn l-organizzazzjonijiet. Eż.

L-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Fejn għandek tfittex medjatur fis-Slovenja

Fittex medjatur fuq is-siti web li ġejjin:

L-aħħar aġġornament: 09/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.