Medjaturi

Svezja

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja

Kif issib medjatur fl-Iżvezja?

Is-sit web tal-Qrati Żvediżi fih lista, imfassla mill-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali Żvediżi, ta’ persuni li esprimew ir-rieda li jkunu medjaturi fil-qrati f’każijiet fejn il-partijiet ikunu jistgħu jsolvu t-tilwim tagħhom fuq bażi amikevoli. Is-sit web jipprovdi wkoll informazzjoni oħra dwar il-medjazzjoni.

L-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva.

Kif issib medjatur fl-Iżvezja

Tista’ tfittex medjatur fuq is-sit web tal-Qrati Żvediżi.

Link relatat

Il-Qrati Żvediżi

L-aħħar aġġornament: 12/09/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.