Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddelaars/mediators

Bulgarije

Via deze rubriek is een bemiddelaar / mediator te vinden

Inhoud aangereikt door
Bulgarije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Hoe vindt u een bemiddelaar / mediator?

Het ministerie van justitie houdt het Centraal register van bemiddelaars / mediators bij.

Het register bevat de volgende informatie:

  • persoonlijke informatie betreffende de geregistreerde bemiddelaars / mediators (opleiding, talenkennis, aanvullende kwalificaties inzake bemiddeling / mediation);
  • contactgegevens van de bemiddelaar / mediator - kantooradres, telefoon, e-mailadres.

Daarnaast heeft het ministerie een register van erkende organisaties die bemiddelaars / mediators opleiden.

Registratie geschiedt op grond van

  • de wet bemiddeling / mediation
  • verordening nr. 2 van 15 maart 2007 van de minister van justitie, houdende de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de organisaties die de bemiddelaars / mediators opleiden, de opleidingsvereisten, de procedure voor het registreren, royeren en doorhalen van bemiddelaars / mediators, alsook de gedragsregels en beroepsethiek.

Is toegang tot het register van bemiddelaars / mediators kosteloos?

Het centraal register van bemiddelaars / mediators is kosteloos toegankelijk op de website van het ministerie. Personen en organisaties die zich als opleider van bemiddelaars / mediators willen laten registreren betalen leges.

Hoe zoekt u een bemiddelaar / mediator?

De volledige lijst van opgeleide en als bemiddelaar / mediator erkende personen staat op de website van het ministerie van justitie, en is te raadplegen met de zoekfuncties woonplaats en werkterrein (commerciële, bedrijfs- en gezinsbemiddeling).

De site bevat de contactgegevens van de bemiddelaars / mediators, inclusief hun telefoonnummer en e-mailadres. De ambtenaren van het register kunnen desgewenst aanvullende informatie verstrekken.

Laatste update: 09/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.