Bemiddelaars/mediators

Bulgarije

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u in Bulgarije een bemiddelaar kunt vinden.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Hoe vind ik een bemiddelaar in Bulgarije?

Het ministerie van Justitie houdt een centraal register van bemiddelaars bij.

Het register bevat de volgende informatie:

  • Persoonsgegevens van als bemiddelaar geregistreerde personen - opleiding, gesproken talen en andere voor bemiddeling relevante kwalificaties
  • Contactgegevens van de bemiddelaar - werkadres, telefoon en e-mailadres

Daarnaast beschikt het ministerie van Justitie over een actuele lijst van instellingen die erkend zijn voor het verzorgen van opleidingen tot bemiddelaar.

Opname in het register en op de lijst van opleidingsinstellingen vindt plaats op grond van de volgende wetgeving:

  • Wet op bemiddeling
  • Verordening nr. 2 van 15 maart 2007 (uitgevaardigd door de minister van Justitie) betreffende de voorwaarden en de procedure voor erkenning van instellingen voor de opleiding tot bemiddelaar; de vereisten voor de opleiding tot bemiddelaar; de procedure voor inschrijving, doorhaling en uitsluiting van inschrijving van bemiddelaars in het centrale register van bemiddelaars; en de procedures en gedragsregels voor bemiddelaars.

Is de toegang tot het Bulgaarse register van bemiddelaars kosteloos?

Het Bulgaarse centrale register van bemiddelaars is kosteloos in te zien via de website van het ministerie van Justitie. Personen en instellingen die willen worden opgenomen op de lijst van instellingen die opleidingen tot bemiddelaar aanbieden, zijn daarvoor een vergoeding verschuldigd.

Hoe vind ik een bemiddelaar in Bulgarije?

Op de website van het ministerie van Justitie staat een volledige lijst van personen die zijn opgeleid en gemachtigd om in Bulgarije als bemiddelaar op te treden. U kunt een bemiddelaar zoeken op basis van de opleidingsinstelling, gevolgde opleiding en kennis van vreemde talen, evenals op basis van aanvullende specificaties op het gebied van bemiddeling (bijvoorbeeld commerciële kwesties, bedrijven, familierelaties).

U vindt er ook de contactgegevens van geregistreerde bemiddelaars, waaronder telefoonnummer en e-mailadres, zodat u contact kunt opnemen om de door u benodigde informatie in te winnen.

Laatste update: 29/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.