Bemiddelaars/mediators

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Overeenkomstig de wet inzake bemiddeling/mediation (Narodne novine (NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië) nr. 18/11) en de regels inzake het register van bemiddelaars/mediators en normen voor de erkenning van bemiddelings-/mediationinstellingen en bemiddelaars/mediators (NN nr. 59/11) houdt het ministerie van Justitie een register van bemiddelaars/mediators bij.

Een bemiddelaar/mediator vinden

Buitengerechtelijke bemiddelings-mediationprocedures worden al vele jaren met succes uitgevoerd door de bemiddelingscentra van de Kroatische kamer van koophandel, de Kroatische handels- en ambachtskamer en de Kroatische werkgeversvereniging, alsook door de Kroatische vereniging van bemiddelaars/mediators, de Kroatische orde van advocaten, de Kroatische verzekeringsraad en het bureau voor sociaal partnerschap van de regering van de Republiek Kroatië. Bemiddeling of mediation met een geselecteerde bemiddelaar/mediator kan echter ook buiten de bovengenoemde centra plaatsvinden.

Laatste update: 18/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.