Bemiddelaars/mediators

Wanneer u kiest voor mediation/bemiddeling zoekt u een mediator (een onafhankelijke, neutrale derde) die u kan helpen zaken door te spreken en afspraken te maken.

Mediators zijn geoefend om mensen te helpen geschillen bij te leggen. Een mediator ontmoet beide partijen, gaat na over welke zaken geen overeenstemming kan worden bereikt en tracht tot een akkoord te komen. Mediators zijn neutraal en kiezen geen partij. Mediators zijn geen adviseurs en geven geen advies over persoonlijke situaties; zij zullen u meestal aanraden naast de mediation/bemiddeling juridisch advies in te winnen.

Bemiddeling kan vooral nuttig zijn bij grensoverschrijdende gezinsconflicten en gevallen van ontvoering van kinderen door ouders. In dergelijke situaties worden de ouders aangemoedigd om de verantwoordelijkheid te nemen voor beslissingen met betrekking tot hun gezin en om conflicten buitengerechtelijk op te lossen. Bemiddeling kan daarom een constructieve sfeer creëren voor discussies en eerlijke oplossingen tussen ouders garanderen waarmee ook de belangen van het kind worden behartigd.

Indien u meer gedetailleerde informatie wenst over het vinden van een mediator (bv. hoe toegang te krijgen tot mediation, de kosten van mediation en informatie over mediators), klik dan op een van de vlaggetjes rechts.

Indien u op zoek bent naar een mediator die is gespecialiseerd in grensoverschrijdende gezinsbemiddeling, klik dan op de volgende link: http://www.crossbordermediator.eu/

Meer informatie over mediation kunt u vinden op de desbetreffende pagina.

Meer over internationale bemiddeling in familiezaken kunt u vinden op de desbetreffende pagina.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.