Bemiddelaars/mediators

Finland

Op deze pagina leest u hoe u een mediator/bemiddelaar in Finland kunt vinden.

Inhoud aangereikt door
Finland

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Finland?

In Finland houdt het Instituut voor gezondheid en welzijn (THL) de officiële website Bemiddeling in civiele en strafzaken bij.

Deze website verschaft informatie over bemiddeling (mediation in strafzaken) en voorziet in een lijst van bemiddelingsbureaus.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de website Bemiddeling in civiele en strafzaken is kosteloos toegankelijk en raadpleegbaar.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Finland?

Via de website van het Fins Instituut voor gezondheid en welzijn.

Links

Instituut voor gezondheid en welzijn

Laatste update: 27/10/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.