Bemiddelaars/mediators

Griekenland

Deze pagina helpt u bij het vinden van een bemiddelaar/mediator in Griekenland.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Griekenland?

De website van het ministerie van Justitie bevat lijsten met erkende bemiddelaars/mediators en organisaties voor de opleiding van bemiddelaars/mediators, alsmede informatie over de aangeboden diensten: Bemiddeling.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang tot voornoemde websites is kosteloos.

Gerelateerde links

Ministerie van Justitie

Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid

Grieks Centrum voor Mediation en Arbitrage

Laatste update: 07/09/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.