Bemiddelaars/mediators

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

Het Mediators Institute of Ireland (MII) beschikt over een onlinedatabank van bemiddelaars/mediators voor een aantal gebieden waarvoor een bemiddelaar/mediator nodig kan zijn. Het gaat onder meer om burgerlijke en handelszaken, gezin en familie, landbouw, verzekeringen, milieu en gezondheidszorg.

Het MII heeft tot doel:

  • het beroep van bemiddelaar/mediator op nationaal niveau te begeleiden;
  • de leden te ondersteunen bij het aanbieden van de best mogelijke professionele bemiddelings-/mediationpraktijken;
  • het positieve effect van bemiddeling/mediation op de Ierse samenleving te bevorderen en onder de aandacht te brengen;
  • de opleiding en regulering van bemiddelaars/mediators van het MII voortdurend te monitoren en te verbeteren;
  • de hoogste professionele normen te handhaven bij alle activiteiten van het MII;
  • uitmuntendheid op het gebied van bemiddeling/mediation na te streven en aan te moedigen.

Adres:

The Mediators ’Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary Abbey
Dublin 7

Contactgegevens

Telefoonnummer: 01 6099190

E-mail: info@themii.ie

Laatste update: 18/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.