Bemiddelaars/mediators

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Op de website van de Raad van Gecertificeerde Mediators kunt u een lijst van gecertificeerde mediators/bemiddelaars vinden, alsook hun contactgegevens. U kunt een mediator/bemiddelaar selecteren op:

  • activiteitengebied
  • regio van werkzaamheid
  • taal

Links

Raad van Gecertificeerde Mediators

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.