Bemiddelaars/mediators

Luxemburg

Op deze pagina leest u hoe u in Luxemburg een bemiddelaar/mediator kunt vinden.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Een bemiddelaar/mediator vinden in Luxemburg

De volgende particuliere organisaties beheren een register van bemiddelaars/mediators:

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang tot de registers van bemiddelaars/mediators is kosteloos.

Een bemiddelaar/mediator zoeken in Luxemburg

U kunt de lijst van bemiddelaars/mediators van de volgende particuliere organisaties raadplegen en doorzoeken:

Links

Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés;

Centre de médiation civile et commerciale;

Centre de médiation;

Centre de médiation Socio-Familiale;

Ministerie van Justitie.

Laatste update: 08/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.