Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Maltees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddelaars/mediators

Malta

Op deze pagina van de portal vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Malta.

Inhoud aangereikt door
Malta
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Malta?

Het Malta Mediation Centre biedt de partijen een lijst van bemiddelaars/mediators die door het Centre zijn erkend. Zowel in het geval van vrijwillige bemiddeling/mediation als wanneer partijen door een rechtbank of door de wet naar het Centre zijn verwezen, wordt een mediator door de bij het geschil betrokken partijen uit de lijst van erkende mediators gekozen, op voorwaarde dat de gekozen persoon door alle partijen kan worden aanvaard. Indien de partijen geen overeenkomst kunnen bereiken omtrent een mediator, benoemt het Centre de persoon die volgens de lijst van erkende mediators aan de beurt is.

Bij bemiddeling in familiezaken kunnen de partijen in onderling overleg een mediator kiezen uit een lijst van daartoe door de minister van Justitie aangewezen personen (in dat geval worden de kosten voor bemiddeling door de partijen zelf gedragen) of kan de rechtbank volgens een roulatieschema een bemiddelaar aanwijzen uit de lijst van personen die door dezelfde minister zijn aangewezen om als rechtbankbemiddelaar op te treden (in dat geval worden de kosten betaald door de Registrar, Civil Courts and Tribunal (griffie, civiele rechtbanken en tribunalen)).

Momenteel bestaat er nog geen elektronisch register van bemiddelaars. Indien u vragen heeft, kunt u echter contact opnemen met het Centre via de Registrar van het Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

U kunt de Registrar ook bereiken op het telefoonnummer +356 21231833 of per e-mail: info@mediationmalta.org.mt

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.