Bemiddelaars/mediators

Malta

Dit onderdeel van het portaal bevat de informatie waarmee u een bemiddelaar kunt vinden in Malta.

Inhoud aangereikt door
Malta

Hoe kan een bemiddelaar worden gevonden in Malta?

Het Maltees centrum voor bemiddeling (Malta Mediation Centre) biedt de partijen een lijst van bemiddelaars die door het centrum zijn erkend. Zowel in het geval van vrijwillige bemiddeling als wanneer partijen door een rechtbank of door de wet naar het centrum zijn verwezen, wordt een bemiddelaar door de bij het geschil betrokken partijen uit de lijst van erkende bemiddelaars gekozen, op voorwaarde dat de gekozen persoon door alle partijen kan worden aanvaard. Indien de partijen geen overeenkomst kunnen bereiken omtrent een bemiddelaar, benoemt het centrum de persoon die volgens de lijst van erkende bemiddelaars aan de beurt is.

Bij bemiddeling in familiezaken kunnen de partijen in onderling overleg een bemiddelaar kiezen uit een lijst van daartoe door de minister van Justitie aangewezen personen (in dat geval worden de kosten voor bemiddeling door de partijen zelf gedragen) of kan de rechtbank volgens een roulatieschema een bemiddelaar aanwijzen uit de lijst van personen die door de minister van Justitie zijn aangewezen om als rechtbankbemiddelaar op te treden (in dat geval worden de kosten betaald door de griffie, civiele rechtbanken en tribunalen (Registrar, Civil Courts and Tribunals)).

Momenteel bestaat er nog geen elektronisch register van bemiddelaars. Voor meer gegevens kunt u een bezoek brengen aan de website van het centrum of contact opnemen met het centrum via de griffie van het Maltees centrum voor bemiddelingMalta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176, Malta.

Om contact op te nemen met de griffie, kunt u bellen naar +356 23279220 of een e-mail sturen naar info@mediation.mt

Laatste update: 28/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.