Bemiddelaars/mediators

Nederland

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Nederland.

Inhoud aangereikt door
Nederland

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Nederland?

In Nederland zijn verschillende registers voor mediators (private registers). Voor de kwaliteitsborging bestaan geen wettelijke voorzieningen. Een belangrijk register is dat van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Een ander register is het ADR International register.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een speciaal register voor mediators die gesubsidieerde zaken mogen behandelen.

Is de toegang tot het register van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Nederland?

Naast de Raad voor Rechtsbijstand, waar mediators staan ingeschreven die gesubsidieerde mediation verlenen, beheert een aantal private organisaties kwaliteitsregisters voor mediators. De registers kunnen aan de hand van diverse zoekcriteria worden doorzocht. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken naar een mediator met specifieke deskundigheid op een bepaald werkterrein of een mediator die werkzaam is in een bepaalde regio.

Gerelateerde links

Mediatorsfederatie Nederland

ADR Register

Register van de Raad voor rechtsbijstand

Laatste update: 22/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.