Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddelaars/mediators

Noord-Ierland

Momenteel is er in Noord-Ierland geen databank van bemiddelaars/mediators.

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Noord-Ierland?

Noord-Ierland kent geen databank van bemiddelaars/mediators. Via de pagina over de regeling voor geschillenbeslechting van de Law Society of Northern Ireland kunt u echter wel enige informatie over mediators vinden.

Links

Law Society of Northern Ireland

Laatste update: 16/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.