Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Bemiddelaars/mediators

Polen

Deze pagina bevat nuttige informatie voor het zoeken van een bemiddelaar/mediator in Polen.

Inhoud aangereikt door
Polen
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Polen?

Lijsten met bemiddelaars/mediators worden bijgehouden door de districtsrechtbanken. Bemiddelaars/mediators, onder wie personen van lijsten opgesteld door niet-gouvernementele organisaties in het kader van hun wettelijke taken en door universiteiten, worden door de voorzitter van de betrokken districtsrechtbank toegevoegd aan of verwijderd van de lijsten. Als gevolg van de verdeling van bevoegdheden tussen regionale en centrale autoriteiten is het echter niet mogelijk een centrale lijst van mediators te raadplegen.

Basisinformatie over voorschriften, procedures en praktische aspecten van bemiddeling in Polen staat op de pagina bemiddeling van de website van het ministerie van Justitie, die wordt beheerd in samenwerking met de Raad inzake alternatieve wijzen van geschillenbeslechting (ADR-raad).

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kan kosteloos worden geraadpleegd.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Polen?

U kunt de door de voorzitters van de districtsrechtbanken opgestelde lijsten van bemiddelaars/mediators raadplegen of u kunt zich wenden tot verenigingen van bemiddelaars/mediators of tot individuele bemiddelaars/mediators. Nadere informatie en contactgegevens kunt u normaal gezien terugvinden op de websites van rechtbanken, verenigingen of individuele bemiddelaars/mediators.

Laatste update: 17/09/2014

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.