Bemiddelaars/mediators

Portugal

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het zoeken van een bemiddelaar/mediator in Portugal.

Inhoud aangereikt door
Portugal

Bemiddelaars/mediators voor geschillen die werkzaam zijn bij een van de openbare bemiddelingsdiensten of bij rechtbanken voor kleine zaken (julgados de paz — vredegerechten) moeten vermeld staan op de lijsten van beroepsbeoefenaren die bevoegd zijn om bemiddeling/mediation aan te bieden. De opname op de lijsten is geregeld in de Ministeriële Uitvoeringsbesluiten (Portaria) nr. 282/2010 van 25 mei 2010 en nr. 283/2010 van 19 oktober 2010.

Het directoraat-generaal voor het Justitiebeleid (Direção-Geral da Política de Justiça — DGPJ), dat onder het Ministerie van Justitie valt, is verantwoordelijk voor de regelgeving met betrekking tot openbare bemiddeling/mediation. Hoewel het DGPJ geen informatie verstrekt over het vinden van een bemiddelaar/mediator, publiceert het de bovengenoemde lijsten van bemiddelaars/mediators, die hier kunnen worden geraadpleegd:

Lijst van bemiddelaars/mediators voor familiezaken

Lijst van bemiddelaars/mediators voor arbeidszaken

Lijst van bemiddelaars/mediators voor strafzaken

Lijst van bemiddelaars/mediators bij de Julgados de Paz

Laatste update: 18/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.