Bemiddelaars/mediators

Roemenië

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Roemenië.

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Roemenië

In overeenstemming met artikel 12 van wet nr. 192/2006 worden bevoegde bemiddelaars/mediators opgenomen in de Lijst van mediators, die wordt bijgehouden door de Consiliul de Mediere (Raad voor mediation) en regelmatig wordt gepubliceerd in deel I van het Roemeense Publicatieblad.

De Lijst van bemiddelaars/mediators is ook beschikbaar op de officiële website van de Raad voor mediation.

De website van de Raad voor mediation biedt de volgende informatie:

Sinds 2 november 2006 wordt de informatie beschikbaar gemaakt op de website van de Raad voor mediation.

De aanvullende informatie die beschikbaar is in de Lijst van mediators omvat:

  • de ngo waarvan de bemiddelaars/mediators lid zijn;
  • de mediationopleiding die ze hebben afgerond;
  • de vreemde taal waarin zij hun bemiddelingsdiensten kunnen verlenen;
  • hun contactgegevens.

Als u een geschil via mediation wilt oplossen, kunt u een bemiddelaar/mediator inschakelen. De lijst van bemiddelaars/mediators is ter inzage beschikbaar bij de rechtbanken en op de website van het ministerie van Justitie.

De lijst van bemiddelaars/mediators wordt regelmatig geactualiseerd door de Raad voor mediation die de actuele gegevens doorgeeft aan de rechtbanken, de nationale en lokale overheden en het ministerie van Justitie.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Roemenië

U kunt een bemiddelaar/mediator zoeken aan de hand van de volgende criteria:

  • eerste letter van de naam van de mediator/bemiddelaar en,
  • het district waar het hoofdkantoor gevestigd is.
Laatste update: 10/06/2013

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.