Bemiddelaars/mediators

Slovenië

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Slovenië.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Slovenië?

Het ministerie van Justitie beheert een centraal register van bemiddelaars/mediators, die bij de rechtbanken belast zijn met alternatieve geschillenbeslechting (ADR) overeenkomstig de ADR-wet (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Lijsten van bemiddelaars/mediators die actief zijn bij verschillende ngo’s zijn beschikbaar op de websites van deze organisaties. Bijvoorbeeld:

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Slovenië?

Zoek een bemiddelaar/mediator op de volgende websites:

Laatste update: 09/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.