Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddelaars/mediators

Spanje

Dit onderdeel helpt u bij het vinden van een bemiddelaar/mediator in Spanje.

Inhoud aangereikt door
Spanje
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Een bemiddelaar/mediator vinden in Spanje

Krachtens wet 5/2012 inzake mediation in civiele en handelsrechtelijke aangelegenheden moeten mediators een officieel universitair diploma of diploma van een hogere beroepsopleiding hebben en specifiek onderwijs in mediation hebben gevolgd door deelname aan een of meer cursussen die worden verzorgd door officieel erkende instellingen. Deze kwalificaties moeten op het gehele grondgebied van Spanje geldig zijn.

De wetten en uitvoeringsbepalingen van bepaalde autonome gemeenschappen schrijven een specifieke opleiding voor mediation in familiekwesties voor. Als vuistregel geldt dat mediators ten minste een universitair diploma moeten hebben en een praktijkstage in mediation van 100-300 uur moeten hebben afgerond.

Specifieke mediationopleidingen worden gewoonlijk verzorgd door universitaire instituten en beroepsverenigingen, bijv. van psychologen of advocaten.

Er is geen centraal register van mediators. Gespecialiseerde mediators zijn op verschillende manieren te vinden:

  • in strafzaken moeten partijen de rechtbank verzoeken een mediator aan te stellen;
  • in arbeidszaken kan de mediator in sommige gevallen worden gekozen uit een lijst van mediators van het desbetreffende orgaan;
  • in familiezaken worden mediators aangesteld door het desbetreffende overheidsorgaan in overleg met de rechtbank, hoewel de partijen ook zelf een beroep kunnen doen op een gekwalificeerde mediator;
  • het is mogelijk om met een familiemediator in contact te komen via de diverse beroepsverenigingen die een register of lijst bijhouden (de orde van advocaten en beroepsverenigingen van psychologen, maatschappelijk werkers en docenten).

Het bijhouden van deze lijsten is een verplichting die vooralsnog door de autonome gemeenschappen wordt opgelegd.

Zijn de mediatordatabanken gratis toegankelijk?

Er is geen nationaal register. De lijsten van de beroepsverenigingen zijn in ieder geval gratis toegankelijk.

Een bemiddelaar/mediator vinden in Spanje

U kunt contact opnemen met de desbetreffende beroepsvereniging voor informatie over geregistreerde mediators.

Laatste update: 11/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.