Mediatorzy

Jeśli zajdzie potrzeba zastosowania mediacji, ma się wówczas do czynienia z mediatorem – bezstronną, neutralną osobą trzecią - która może pomóc wyjaśnić sprawy i osiągnąć porozumienie.

Mediatorzy są wyszkoleni, w jaki sposób pomagać ludziom rozwiązywać konflikty. Mediator spotyka się z dwiema stronami, aby pomóc określić kwestie sporne oraz osiągnąć porozumienie. Mediatorzy są neutralni i we wszelkich konfliktach pozostają bezstronni. Mediatorzy nie są doradcami i nie udzielają porad co do konkretnych sytuacji poszczególnych osób, zalecają natomiast na ogół, aby równocześnie z procesem mediacji zasięgnąć porady prawnej.

Mediacja może okazać się szczególnie pomocna w transgranicznych sporach rodzinnych oraz w sprawach uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców. W takich przypadkach zachęca się rodziców do podjęcia odpowiedzialności za decyzje dotyczące ich rodziny i do rozwiązania sporu bez angażowania w sprawę systemu sądowego. Mediacja może zatem stworzyć podłoże do konstruktywnej dyskusji, a także zapewnić w stosunkach między rodzicami uczciwe zasady postępowania przy równoczesnym uwzględnieniu nadrzędnego interesu dziecka.

Aby znaleźć szczegółowe informacje dotyczące mediatora (np. w jaki sposób uzyskać usługi mediacyjne, ile to kosztuje i gdzie ich szukać) należy wybrać jedną z flag umieszczonych po prawej stronie.

Aby znaleźć mediatora specjalizującego się w transgranicznej mediacji rodzinnej, należy kliknąć na link: http://www.crossbordermediator.eu/

Aby dowiedzieć się więcej na temat mediacji, należy przejść do odpowiedniej sekcji.

Więcej informacji o międzynarodowej mediacji rodzinnej można znaleźć w odpowiednim dziale.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.