Mediatorzy

Bułgaria

W tej sekcji wyjaśniono, jak znaleźć mediatora w Bułgarii.

Autor treści:
Bułgaria

Jak znaleźć mediatora w Bułgarii

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi jednolity rejestr mediatorów.

Rejestr zawiera następujące informacje:

  • dane osobowe osób fizycznych zarejestrowanych jako mediatorzy – wykształcenie, znajomość języków oraz dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie mediacji,
  • dane kontaktowe mediatora – adres biura, telefon oraz e-mail.

Oprócz tego Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi wykaz organizacji uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla mediatorów.

Wpisów do rejestru oraz do wykazu organizacji dokonuje się na podstawie przepisów:

  • ustawy o mediacji,
  • rozporządzenia nr 2 z dnia 15 marca 2007 r. (wydanego przez Ministra Sprawiedliwości), określającego warunki i procedurę zatwierdzania organizacji prowadzących szkolenia dla mediatorów; wymogi szkoleniowe dla mediatorów; procedurę wpisu mediatorów do jednolitego rejestru mediatorów oraz ich wykreślania z tego rejestru oraz proceduralne i etyczne zasady postępowania mediatorów.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru mediatorów jest bezpłatny?

Dostęp do bułgarskiego jednolitego rejestru mediatorów można uzyskać nieodpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby fizyczne i organizacje, które chcą uzyskać wpis do wykazu organizacji prowadzących szkolenia z umiejętności mediacyjnych, mają obowiązek uiścić opłatę.

Jak znaleźć mediatora w Bułgarii

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć pełny wykaz osób przeszkolonych i uprawnionych do prowadzenia mediacji w Republice Bułgarii. Mediatorów można wyszukiwać według organizacji szkoleniowej, wykształcenia, znajomości języków obcych oraz dodatkowych informacji dotyczących dziedziny mediacji (np. mediacja gospodarcza, biznesowa lub rodzinna).

Dostępne informacje kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail, umożliwiają nawiązanie kontaktu z mediatorami w celu uzyskania wszelkich niezbędnych dodatkowych informacji.

Ostatnia aktualizacja: 29/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.