Mediatorzy

Bułgaria

Z tej sekcji można dowiedzieć się, jak znaleźć mediatora w Bułgarii.

Autor treści:
Bułgaria

Jak znaleźć mediatora w Bułgarii

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi Ujednolicony rejestr mediatorów.

Rejestr zawiera następujące informacje:

  • dane osób zarejestrowanych jako mediatorzy – ich wykształcenie, znajomość języków i dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie mediacji
  • dane kontaktowe mediatora – miejsce pracy, telefon i adres e-mail

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje rejestrem organizacji, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla mediatorów.

Wpisy do rejestru wprowadza się na podstawie regulacji zawartych w:

  • ustawie o mediacji
  • rozporządzeniu nr 2 z 15 marca 2007 r. (wydanym przez Ministra Sprawiedliwości), w którym określono warunki i procedurę zatwierdzania organizacji, które prowadzą szkolenia dla mediatorów; wymagania dotyczące szkoleń; procedurę dotyczącą wpisywania, wykreślania i usuwania mediatorów z ujednoliconego rejestru oraz zasady proceduralne i etyczne dotyczące postępowania mediatorów.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru mediatorów jest bezpłatny?

Dostęp do bułgarskiego rejestru mediatorów za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości jest bezpłatny. Osoby i organizacje, które chciałyby zostać wpisane do rejestru organizacji prowadzących szkolenia z zakresu umiejętności mediacyjnych, muszą uiścić opłatę.

W jaki sposób znaleźć mediatora w Bułgarii?

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć kompletny wykaz osób, które przeszły szkolenie i zostały uprawnione do prowadzenia mediacji w Republice Bułgarskiej. Wyszukiwanie mediatorów można prowadzić według miejsca, w którym prowadzą mediacje, oraz według dziedziny mediacji (np. mediacja dotycząca handlu, prowadzenia działalności gospodarczej lub mediacja rodzinna).

Dostępne są dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail. Aby uzyskać potrzebne dodatkowe informacje, można skontaktować się z urzędnikami prowadzącymi rejestr mediatorów.

Ostatnia aktualizacja: 09/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.