Mediatorzy

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Zgodnie z ustawą o mediacji (chorwacki dziennik urzędowy Narodne novine (NN) nr 18/11) oraz zbiorem przepisów dotyczących rejestru mediatorów i norm akredytacji instytucji ds. mediacji i mediatorów (NN nr 59/11) Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi rejestr mediatorów.

Znajdź mediatora

Mediacja pozasądowa jest prowadzona z powodzeniem od wielu lat przez centra mediacji Chorwackiej Izby Rzemieślniczej, Chorwackiego Stowarzyszenia Pracodawców oraz przez Chorwackie Stowarzyszenie ds. Mediacji, Chorwacką Izbę Adwokacką, Chorwacki Urząd ds. Ubezpieczeń, Urząd ds. Partnerstwa Społecznego Rządu Republiki Chorwacji. Można jednak również prowadzić mediację z udziałem wybranego mediatora poza wspomnianymi wyżej ośrodkami.

Ostatnia aktualizacja: 27/10/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.