Mediatorzy

Czechy

Z tej sekcji można się dowiedzieć, jak znaleźć mediatora w Republice Czeskiej.

Autor treści:
Czechy

Jak znaleźć mediatora w Republice Czeskiej

Ustawa o mediacji weszła w życie w 2012 r. Ustanowiono w niej wykaz mediatorów, uwzględniający wszystkie osoby uprawnione do prowadzenia mediacji. Wykaz mediatorów prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej.

Czy dostęp do rejestru mediatorów Republiki Czeskiej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Republice Czeskiej?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej prowadz iwykaz mediatorów zarejestrowanych na podstawie ustawy nr 202/2012 o mediacji.

Ostatnia aktualizacja: 09/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.